โรงเรียนบ้านทุ่งดอน

หมู่ที่ 1 บ้านบ้านทุ่งดอน ตำบลบางทอง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120

ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 14481
อนุบาล 23361
อนุบาล 367131
รวม อนุบาล1314273
ประถมศึกษาปีที่ 15491
ประถมศึกษาปีที่ 259141
ประถมศึกษาปีที่ 31341
ประถมศึกษาปีที่ 466121
ประถมศึกษาปีที่ 574111
ประถมศึกษาปีที่ 676131
รวมประถม3132636
มัธยมศึกษาปีที่ 10000
มัธยมศึกษาปีที่ 20000
มัธยมศึกษาปีที่ 30000
รวมมัธยมต้น0000
มัธยมศึกษาปีที่ 40000
มัธยมศึกษาปีที่ 50000
มัธยมศึกษาปีที่ 60000
ปวช.10000
ปวช.20000
ปวช.30000
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า0000
รวมทั้งหมด4446909

บทความล่าสุด