โรงเรียนบ้านทุ่งดอน

หมู่ที่ 1 บ้านบ้านทุ่งดอน ตำบลบางทอง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120

อบรมเครือข่ายร่วมใจป้องกันภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ

📣กิจกรรม วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 นักเรียนชั้น ป.5 ได้เข้าร่วมอบรมเครือข่ายร่วมใจป้องกันภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ (บวร.ร) ร่วมกับรพ.สตทุ่งดอน รพ.สต.บางทอง ณ สำนักสงฆ์วิเวกภาวัน เพื่อส่งเสริมความรู้ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ การตรวจหาสารปนเปื้อนและสารตกค้างในผลิตภัณฑ์สุขภาพ

บทความล่าสุด