โรงเรียนบ้านทุ่งดอน

หมู่ที่ 1 บ้านบ้านทุ่งดอน ตำบลบางทอง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120

โรคผิวหนัง อธิบายและศึกษาวิธีการป้องกันให้สุนัขปลอดภัยจากแบคทีเรีย

โรคผิวหนัง

โรคผิวหนัง มีหลายปัจจัยที่สามารถนำไปสู่โรคผิวหนังได้ การตรวจหาและรักษาภาวะเหล่านี้อาจเป็นกระบวนการที่ท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบางกรณี โรคบางโรคอาจวินิจฉัยและรักษาได้ยาก และอาจต้องใช้ระยะเวลานานและการแทรกแซงที่ซับซ้อน อย่างไรก็ตาม การตรวจพบและการรักษาแต่เนิ่นๆ สามารถเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จได้อย่างมาก เช่นเดียวกับอาการทางการแพทย์อื่นๆ

ในทางกลับกัน หากไม่รักษาโรคผิวหนังเป็นเวลานาน อาการจะแย่ลงและรุนแรงขึ้นได้ สาเหตุหลักสองประการของโรคผิวหนังคือผิวหนังและร่างกายที่อ่อนแอ เนื่องจากความบกพร่องทางพันธุกรรมหรือการเลี้ยงดูที่ไม่เพียงพอ นอกจากนี้ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การดูแลทำความสะอาดบ้าน และการปรากฏตัวของปรสิตที่ผิวหนัง สามารถมีส่วนโดยตรงต่อการเริ่มเกิดโรคผิวหนังได้

อาการคันที่ผิดปกติผิวหนังที่ผิดปกติอาจมีตุ่ม ผื่น หรือรอยโรคเฉพาะที่ เช่น วงแดง ขอบตกสะเก็ด และการอักเสบจากเชื้อราหรือการติดเชื้อที่ทำให้การแพร่เชื้อของผิวหนังอักเสบจากสุนัขสู่เจ้าของเป็นเรื่องที่หาได้ยากอย่างไรก็ตาม อาจส่งผลเสียต่อสุขภาวะของสุนัข ได้แก่ อาการคันรุนแรง กลิ่นตัวผิดปกติ และขนร่วงรุนแรง ซึ่งส่งผลทางอ้อมต่อสุขภาพของเจ้าของและการเลี้ยงดูของสุนัข สาเหตุหลักประการหนึ่งของโรคผิวหนังในสุนัขคือตัวไรที่เป็นสาเหตุของโรคเรื้อน

ซึ่งส่งผลให้เกิดอาการคันไม่หยุดหย่อน การเกาอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนและบาดแผลได้ผิวหนังของสุนัขเป็นที่อยู่ของปรสิตภายนอกหลายชนิด ที่สามารถทำให้เกิดโรคผิวหนังได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ปรสิตเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพร้ายแรงได้ ตัวอย่างเช่น เห็บเป็นที่รู้กันว่าทำให้เกิดอาการคัน ระคายเคือง และโลหิตจาง และเป็นพาหะของโรคเม็ดเลือด หมัดสามารถทำให้เกิดการระคายเคืองอย่างมาก และในกรณีที่มีการรบกวน แมลงกระโดดสามารถแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว

โรคผิวหนัง

ไรหูเป็นกลุ่มไรหลากหลายชนิดที่ได้รับการตั้งชื่อตามผลกระทบต่อสุขภาพของช่องหู พวกมันสามารถนำไปสู่การอักเสบและอาการคัน ซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพของผิวหนังและดวงตาที่อยู่ใกล้เคียง เนื่องจากสุนัขอาจเกาหรือถูใบหน้าโดยไม่ได้ตั้งใจ ในความพยายามที่จะบรรเทาความรู้สึกไม่สบาย ซึ่งอาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อดวงตาหรือเปลือกตา

เป็นที่ทราบกันดีว่า ไรเรื้อนสามารถอยู่ร่วมกับร่างกายมนุษย์ได้ โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆ อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ที่ผิวหนังหรือสุขภาพร่างกายโดยรวมถูกทำลาย ไรเหล่านี้สามารถเพิ่มจำนวนได้อย่างรวดเร็ว และกลายเป็นอันตรายต่อผิวหนัง เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิด โรคผิวหนัง จำเป็นต้องจัดลำดับความสำคัญของการดูแลสุขภาพ ที่รวมถึงการรักษาต่อต้านปรสิตทั้งภายในและภายนอก

มาตรการนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในประเทศไทย ซึ่งปัญหาโรคเรื้อนยังคงแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้รับการป้องกันพยาธิเป็นประจำ การป้องกันปรสิตอย่างสมบูรณ์และทั่วถึงเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับการรักษาสุขภาพโดยรวมของสุนัขของคุณ วิธีการที่ครอบคลุมซึ่งรวมถึงการป้องกันโรคเรื้อน ไรหู เห็บ และหมัด เปรียบเสมือนชุดป้องกันที่ช่วยลดความเสี่ยงของปัญหาโรคผิวหนังได้อย่างไรก็ตาม หากสังเกตเห็นอาการผิดปกติของผิวหนัง แนะนำให้พาสุนัขไปหาสัตวแพทย์เพื่อทำการตรวจและรักษาโดยด่วน

สิ่งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยบรรเทาอาการของโรคให้เร็วขึ้น ส่งเสริมการฟื้นตัวที่เร็วขึ้น โดยทั่วไปแนะนำให้สุนัขถ่ายพยาธิเป็นประจำ เนื่องจากสุนัขได้รับปรสิตในสิ่งแวดล้อมบ่อยครั้ง ตรงกันข้ามกับมนุษย์ที่ระมัดระวัง เช่น การล้างมือและการใช้ช้อนส้อมก่อนกินอาหาร เพื่อป้องกันการกลืนกินของสารปนเปื้อนและปรสิต สุนัขไม่มีการปฏิบัติเช่นนั้น แต่พวกมันมักจะเลีย กัด และแทะวัตถุต่างๆ หรือร่างกายของมันเอง ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงของการปนเปื้อน และการปรากฏตัวของปรสิตในร่างกายของพวกมัน

ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องให้ความสำคัญกับการถ่ายพยาธิ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น ความถี่ในการถ่ายพยาธิที่แนะนำโดยสัตวแพทย์จะแตกต่างกันไป และมักจะถูกกำหนดโดยสถานการณ์เฉพาะของเจ้าของสัตว์เลี้ยง ตัวอย่างเช่น หากคุณอาศัยอยู่ในบ้านที่มีโอกาสน้อยที่จะติดพยาธิ การถ่ายพยาธิอาจไม่บ่อยนัก

ในทางกลับกัน หากสุนัขของคุณใช้เวลาอยู่ข้างนอกมาก ชอบขุดและสำรวจ กินอาหารหรือขนมจากพื้น หรือมีนิสัยชอบกินอาหารสัตว์ขนาดเล็ก เช่น นกหรือหนู ขอแนะนำให้ถ่ายพยาธิให้บ่อยขึ้น อาจทุกๆ 3 ครั้ง ใน 6 เดือน การเพิ่มความถี่ของการถ่ายพยาธิทำให้วงจรชีวิตของปรสิตในร่างกายลดลงอย่างมาก เมื่อรับประทานยาถ่ายพยาธิเข้าไป พยาธิในลำไส้จะหยุดเคลื่อนไหวหรือหมดอายุ ทำให้ดูดซึมหรือขับถ่ายได้

มีสองทางเลือกหลักในการป้องกันและถ่ายพยาธิ การใช้ยาถ่ายพยาธิที่มีผลโดยตรงต่อพยาธิในลำไส้ ยาประเภทนี้มีอิทธิพลอย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพต่อปรสิตในลำไส้เท่านั้น แนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในการถ่ายพยาธิเกี่ยวข้องกับการใช้ยาเม็ดแบบเคี้ยวทุกเดือน ซึ่งทำหน้าที่เป็นสารต่อต้านปรสิต ยาเม็ดเหล่านี้ใช้ได้ผลกับปรสิตหลายชนิด

ซึ่งรวมถึงสัตว์รบกวนภายนอก เช่น หมัดและเห็บ รวมถึงปรสิตภายใน เช่น พยาธิปากขอ พยาธิตัวกลม และพยาธิหนอนหัวใจที่มีความเสี่ยงต่อมนุษย์ ยาเม็ดนี้ยังสามารถกำจัดปรสิตในลำไส้ และการแพร่ระบาดประเภทอื่นๆ เพื่อให้การป้องกันปรสิตอย่างละเอียดอย่างแท้จริง เจ้าของสัตว์เลี้ยงมีตัวเลือกในการรวมการป้องกันหมัดและเห็บ

เข้ากับการป้องกันปรสิตเป็นรายเดือน นอกจากนี้ หากกังวลเกี่ยวกับพยาธิในลำไส้โดยเฉพาะ การถ่ายพยาธิโดยตรงปีละ 1-2 ครั้งอาจเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ได้ผล เพื่อให้แน่ใจว่าโปรแกรมป้องกันนั้นทั้งมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ซึ่งปรับให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละครอบครัว สัตวแพทย์สามารถช่วยในการสร้างโปรแกรมได้

บทความที่น่าสนใจ : บรูไน อธิบายและศึกษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในบรูไนว่ามีอะไรดีบ้าง

บทความล่าสุด