โรงเรียนบ้านทุ่งดอน

หมู่ที่ 1 บ้านบ้านทุ่งดอน ตำบลบางทอง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120

ได้รับเกียรติจากปราชญ์ชาวบ้าน

โรงเรียนบ้านทุ่งดอน สพป.พังงา ได้รับเกียรติจากปราชญ์ชาวบ้าน ที่เข้ามาให้ความรู้ในการทำปุ๋ยหมักแห้ง เด็กๆ ลงมือร่วมกัน ช่วยทำปุ๋ย ไม่ใช่แค่เป็นวิชาความรู้ทางวิชาการเท่านั้น แต่เด็ก ๆ ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ได้สัมผัส รูป กลิ่น สี ฝึกคำนวณปริมาณวัสดุที่ใช้เป็นส่วนประกอบในการทำปุ๋ยหมักแห้ง เพื่อจะสามารถนำไปต่อยอดพัฒนา และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
*ขอขอบคุณท่านวิทยากรไว้ ณ โอกาสนี้ 😊#การเรียนรู้ที่เน้นปฏิบัติจริง #ลงมือทำคือคำตอบ #รักจังทุ่งดอน #โรงเรียนขนาดเล็กของเรา

บทความล่าสุด