โรงเรียนบ้านทุ่งดอน

หมู่ที่ 1 บ้านบ้านทุ่งดอน ตำบลบางทอง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120

๒เหรียญทอง

โรงเรียนบ้านทุ่งดอน สพป.พังงา ขอแสดงความยินดีกับคณะครู และนักเรียน ที่ได้รับ
🥇#รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.๑-๖ แข่งขันโดย ด.ช.ภควัฒน์ นฤมิตร (ป.๖)
ครูผู้ฝึกสอน ครูจันทร์จิรา ไข่กา และครูยลดา มิตรวงค์
🥇#รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(เรียงความ) ป.๔-๖ แข่งขันโดย ด.ญ.สุรัสวดี พัฒน์เท (ป.๖)
ครูผู้ฝึกสอน ครูจันทร์ทิพย์ สินทรัพย์
ใน “งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐” ณ จังหวัดสตูล
ขอขอบคุณ

  • นายผดุง ละเอียดศิลป์ (ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งดอน)
  • ครูประกิจ ระเมาะ และครอบครัว (เอื้อเฟื้อบ้านพักและอาหาร)
  • คณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งดอน
  • ผู้ปกครองนักเรียน และผู้ใหญ่ใจดี
    และที่สำคัญ #ขอบคุณนักเรียน ที่พยายามและตั้งใจในการแข่งขันครั้งนี้ ขอให้มีความมุ่งมั่น และพัฒนาตนเองต่อไปยิ่งๆ ขึ้น

๒รายการ๒เหรียญทอง #โรงเรียนขนาดเล็กของเรา #รักจังทุ่งดอน 😊♥️

บทความล่าสุด